Záznamy o činnostech zpracování

Co jsou to záznamy o činnostech zpracování?
Záznamy o činnostech zpracování jsou takové záznamy (v listinné nebo elektronické podobě), které bude organizace povinna vést o příslušných zpracováních osobních údajů. Pokud o to Úřad na ochranu osobních údajů požádá, pak mu je bude muset předložit.

Záznamy o činnostech zpracování budou obsahovat tyto informace:

  • Identifikaci správce, jeho kontaktní údaje a případně identifikaci pověřence na ochranu osobních údajů, pokud je jmenován;
  • Účel zpracování osobních údaj;
  • Kategorizaci osobních údajů;
  • Informaci o příjemcích osobních údajů;
  • Informaci o předávání mimo EU;
  • Informace o likvidaci daného okruhu osobních údajů (je-li to možné);
  • Popis přijatých technických a organizačních opatření.

Musí každá organizace vést záznamy o činnostech zpracování?
Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů se nevztahuje na organizace, které mají méně než 250 zaměstnanců. To neplatí, pokud:

  • Zpracování, které provádí pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, nebo
  • zpracování není příležitostné, nebo
  • zahrnuje zpracování citlivých osobních údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Z právě uvedeného je zřejmé, že povinnost vést záznamy o činnostech zpracování se týká téměř všech správců (i zpracovatelů) osobních údajů. Snad jen umělec, který prodá několik málo obrazů ročně by patrně nemusel vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů.

Konečně se ještě sluší uvést, že jsou drobné nuance v  povinných náležitostech pro záznamy o činnostech zpracování pro správce a pro zpracovatele.


Je-li v textu článku vyjádřen právní názor, pak pro úplnost dodáváme, že takový právní názor není právně závazný. K závaznému výkladu právních předpisů jsou v konkrétních případech oprávněny pouze příslušné soudy či správní orgány.

8.7.2018

Mgr. Bc. Georgios Tucoglidis

georgios@3cm.cz

© 3CM s.r.o. – Všechna práva vyhrazena