Adaptační zákon je na světě

Dne 24. dubna 2019 nabyl účinnosti zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Přehledně, a hlavně online je tento předpis k dispozici pod tímto odkazem: https://zakonyprolidi.cz/cs/2019-110

Spolu s výše uvedeným adaptačním zákonem nabyl ve stejný den účinnosti zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. I tento předpis je k dispozici online, a to pod tímto odkazem: https://zakonyprolidi.cz/cs/2019-111


Je-li v textu článku vyjádřen právní názor, pak pro úplnost dodáváme, že takový právní názor není právně závazný. K závaznému výkladu právních předpisů jsou v konkrétních případech oprávněny pouze příslušné soudy či správní orgány.

29.4.2019

Mgr. Bc. Georgios Tucoglidis

georgios@3cm.cz

©  3CM s.r.o. – Všechna práva vyhrazena