Kdo je správcem osobních údajů u kamerových systémů?

Ja som nájomca a robím si vlastné záznamy o spracovateľských činnostiach (kamerový systém vlastní prenajímateľ a vlastník kamier), takže vo vlastnom zázname uvediem, že bezpečnostným opatrením je kamerový systém a aj to, že spracúvam osobné údaje z oprávneného záujmu (citlivé údaje nie – nakoľko ide o obyčajné záznamy). Áno v prípade potreby môžem nahliadnuť do kamerových záznamom, ale tieto údaje ja nespracúvam ani neukladám to robí len majiteľ teda prenajímateľ budovy. Čiže v zázname o spracovateľských činnostiach musím uviesť aj to, že spracúvam osobné údaje z kamier? Alebo stačí keď uvediem len kamery pod bezpečnostné opatrenia?

Pokud je videozáznam pořizován za účelem ochrany majetku (případně zdraví/života), pak je právním základem zpracování oprávněný zájem správce. Ovšem je třeba pamatovat na to, že oprávněný zájem správce musí převyšovat nad právy a svobodami fyzických osob (subjektů údajů). K tomu slouží tzv. balanční test (možná Vám bude bližší pojem z ústavního práva – test proporcionality; obojí je v tomto kontextu víceméně totéž). Stran otázky, zda kamerový systém zpracovává i citlivé údaje záleží na tom, jak sofistikované zařízení to ve skutečnosti je. Pokud kamerový systém disponuje rovněž software na rozpoznávání tváří a jejich přidělování k dalším identifikátorům, pak vycházejme z toho, že zpracovává i rasový a etnický původ. V opačném případě je obraz pouze nositelem těchto informací (osobních údajů), ale správce s nimi dále jako s citlivými nenakládá. Nicméně, bez ohledu na jejich povahu, jim musí být poskytnuta stejná míra ochrany jako citlivým osobním údajům.

V případě, že je provozovatel kamerového systému pronajímatel budovy, pak je také správcem zpracování výstupů z takového systému. Jestliže nájemci umožní přístup k osobním datům z tohoto systému (tzn. umožní mu do záznamů nahlížet), pak budeme považovat nájemce za příjemce těchto osobních údajů.

Pro úplnost níže naleznete v článku použité pojmy:

Správcem osobních údajů je taková osoba, která provádí zpracování osobních údajů. Správcem může být jak právnická, tak fyzická osoba. Správcem podle GDPR není fyzická osoba, která s osobními údaji nakládá pouze v rámci osobní nebo domácí činnosti (tedy pro osobní potřebu).

Zpracovatelem je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce. Může se jednat o fyzickou i právnickou osobu. O zpracovateli lze hovořit pouze ve vztahu k osobním údajům, které mu předal správce. Pokud tato osoba zpracovává údaje sama pro sebe, pak není zpracovatelem, ale správcem.

Příjemcem osobních údajů je osoba, které jsou osobní údaje poskytnuty, bez ohledu na to, zda s nimi nakládá jako správce nebo zpracovatel. K pojmu příjemce jsou potom podmnožinami pojmy správce a zpracovatel. Předmětný pojem je záměrně koncipován tak, aby umožňoval co možná nejširší výklad, a to zejména s cílem minimalizovat jakoukoli možnost vyhnout se povinnosti dodržovat pravidla stanovená GDPR.


Je-li v textu článku vyjádřen právní názor, pak pro úplnost dodáváme, že takový právní názor není právně závazný. K závaznému výkladu právních předpisů jsou v konkrétních případech oprávněny pouze příslušné soudy či správní orgány.

2.11.2018

Mgr. Bc. Georgios Tucoglidis

georgios@3cm.cz

© 3CM s.r.o. – Všechna práva vyhrazena