Souhlas vs. smlouva

V naší organizaci dosud správu osobních údajů řešíme Souhlasem. Chápeme právní stav ke 25. 5. 2018 a nově budeme využívat právní důvod Smlouva. Co ale s těmi Souhlasy, které už máme? Naprostá většina klientů ke 25. 5. nebude uzavírat smlouvu nově, ale už je v zařízení a má smlouvy i souhlas, na kterém není poučení, že bychom ho mohli stáhnout i my… Jak je tedy převést na právní důvod Smlouva v této situaci?

V případě, že se účel zpracování osobních údajů uzavření a plnění smlouvy překrývá s uděleným souhlasem, tak je třeba uvést, že souhlas byl vyžadován nadbytečně, a to i dle stávající právní úpravy – Zákona o ochraně osobních údajů (právě uvedené může v některých případech vyvolávat protiprávní situaci – stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů k této problematice zde.

Pokud tedy máte ještě jiný základ zpracování osobních údajů (v tomto případě smlouvu), než je souhlas, pak souhlas nepotřebujete a lze jej zlikvidovat, a to bez ohledu na absenci poučení že byste mohli souhlas „stáhnout“ i Vy. Novou smlouvu rovněž podepisovat nemusíte, není k tomu důvod.

V případě, že Vám byl udělen souhlas k jinému účelu, než je „krytý“ smlouvou (např. k předávání osobních údajů klientů třetím stranám apod.), tak je v pořádku, že jej máte. 

Zároveň je třeba uvést, že ve smlouvě nesmí být a priori zakotven souhlas Vašeho klienta. Takový souhlas by byl udělen mj. nikoli svobodně, a tudíž v rozporu s požadavky GDPR.


Je-li v textu článku vyjádřen právní názor, pak pro úplnost dodáváme, že takový právní názor není právně závazný. K závaznému výkladu právních předpisů jsou v konkrétních případech oprávněny pouze příslušné soudy či správní orgány.

15.5.2018

Mgr. Bc. Georgios Tucoglidis

georgios@3cm.cz

© 3CM s.r.o. – Všechna práva vyhrazena