Co pro vás můžeme udělat?

Externí pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) stanoví řadě organizací povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů má především tyto úkoly:

 • poskytování informací a poradenství správcům a zpracovatelům osobních údajů ohledně jejich povinností podle GDPR
 • monitorování souladu s GDPR jakož i dalšími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů
 • zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování osobních údajů
 • poskytování poradenství pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • spolupráce s Úřadem na ochranu osobních údajů
 • působení jako kontaktní místo pro Úřad na ochranu osobních údajů

Všem správcům a zpracovatelům nabízíme možnost objednat si službu externího pověřence pro ochranu osobních údajů, a to nejen těm, kteří musí ve svých organizacích dle GDPR povinně jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, ale i těm, kteří se rozhodnou k dobrovolnému využití tohoto institutu a dají tak najevo, že jim na ochraně osobních údajů záleží.

Shora uvedenému předchází námi prováděná analýza nutnosti jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů ve vaší organizaci. 

 • Cena za službu DPO od 3.000,- Kč bez DPH měsíčně

Konzultace

Řešíte ve vaší organizaci problematiku ochrany osobních údajů a narazili jste na otázku, se kterou si nevíte rady? Nejste si jisti, jak pokračovat v implementaci pravidel GDPR nebo jak byste měli provádět interní audit? Rádi vám v těchto, a i dalších věcech v souvislosti s ochranou osobních údajů, poradíme.

 • Cena za konzultaci 1.690,- Kč bez DPH/hod.

Školení

Připravíme pro vás školení v rozsahu 2 – 7 hodin.

Veřejná školení:

Dozvíte se:

 • Jak pracovat s nařízením EU
 • Co znamenají jednotlivé pojmy (objasníme vám kdo je kdo a co je co)
 • Jaké jsou právní důvody zpracování osobních údajů
 • Jaké jsou zásady zpracování osobních údajů
 • Nové povinnosti pro správce a zpracovatele
 • Jak je to se sankcemi a pokutami a jak se jich vyvarovat
 • Jak zjistit, jestli potřebujete pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Co je to implementace GDPR a jak ji efektivně zvládnout třeba i ve vlastní režii (pokud stále nemáte hotovo)
 

Školení na míru pro vaši organizaci:

Přichystáme, přímo na míru potřebám vaší organizace, školení GDPR a souvisejících předpisů pro vaše zaměstnance, kteří přijdou při výkonu své práce do styku s osobními údaji.

 • Cena školení na míru od 5.000,- Kč bez DPH

Implementace a dodržování pravidel GDPR

Řešíte ve vaší organizaci problematiku ochrany osobních údajů a narazili jste na otázku, se kterou si nevíte rady? Nejste si jisti, jak pokračovat v implementaci pravidel GDPR nebo jak byste měli provádět interní audit? Rádi vám v těchto, a i dalších věcech v souvislosti s ochranou osobních údajů, poradíme.

 • Cena za službu 1.690,- Kč bez DPH/hod.

Názory klientů

© 3CM s.r.o. – Všechna práva vyhrazena