Sdělení osoby pověřence

V případě, že organizaci vznikne povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jestliže se organizace rozhodne pro dobrovolné jmenování pověřence, je dále ještě povinna sdělit Úřadu na ochranu osobních údajů kontaktní údaje na tohoto pověřence. Toto sdělení vždy provádí příslušná organizace, nikdy ne pověřenec. Právě uvedené platí i pro případ, že pověřenec vykonává danou činnost pro více organizací.

Obsahem sdělení musí být:

  • Identifikace organizace, která sděluje údaje o pověřenci
  • Označení pověřence (jméno a příjmení)
  • Kontaktní údaje na pověřence (e-mail, telefon).

Nařízení GDPR nestanoví, jakou formou má být toto sdělení provedeno. Úřad na ochranu osobních údajů jako vhodnou formu uvádí sdělení prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky. Zároveň je třeba, aby organizace zveřejnila osobu pověřence a kontaktní údaje na ni, a to ideálně na svých webových stránkách. 

Podrobnosti jsou dostupné zde.


Je-li v textu článku vyjádřen právní názor, pak pro úplnost dodáváme, že takový právní názor není právně závazný. K závaznému výkladu právních předpisů jsou v konkrétních případech oprávněny pouze příslušné soudy či správní orgány.

1.6.2018

Mgr. Bc. Georgios Tucoglidis

georgios@3cm.cz

Vzor sdělení zdarma

Nevíte si rady, jak vytvořit dopis se sdělením osoby pověřence? Už si s tím nemusíte dělat starosti, náš vzor je Vám zcela zdarma k dispozici.

© 3CM s.r.o. – Všechna práva vyhrazena