Právní základ zpracování osobních údajů členů spolku

Máme pochybnosti o právním titulu zpracování údajů členů našeho spolku. Členství ve spolku nezakládá smlouva se členy, ale pouze jejich přihláška. Většina z nás se domnívá, že právním důvodem je oprávněný zájem. Člen se přihlašuje a dává najevo souhlas se Stanovami, v nichž je popsána naše činnost. Je tedy zřejmé, že bez jeho evidence a oslovování k účasti na akcích bychom činnost dle Stanov nemohli vykonávat. Je tato úvaha správná?

V případě pochybností o tom, jaký je nezbytný právní základ zpracování pro osobní údaje členů zapsaných spolků (ve smyslu ustanovení § 214 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), je třeba uvést, že zakladatelské právní jednání (v případě spolku se jedná o stanovy) jsou smlouvou svého druhu. Každý nový člen spolku pak svou přijatou přihláškou de facto přistupuje k této smlouvě, jakožto další účastník tohoto smluvního vztahu. Právním důvodem zpracování tak v tomto případě bude smlouva – tj. právní důvod dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


Je-li v textu článku vyjádřen právní názor, pak pro úplnost dodáváme, že takový právní názor není právně závazný. K závaznému výkladu právních předpisů jsou v konkrétních případech oprávněny pouze příslušné soudy či správní orgány.

19.10.2018

Mgr. Bc. Georgios Tucoglidis

georgios@3cm.cz

© 3CM s.r.o. – Všechna práva vyhrazena